Υπηρεσίες Υποστήριξης Μηχανογράφησης (IT Support)

Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό μας μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ΙΤ Support, 24Χ7. Με συνέπεια, άριστη οργάνωση και ευελιξία.

Σε περιπτώσεις όπου το υπάρχον ΙΤ Τμήμα της επιχείρησής σας αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες σας, μπορούμε να προσφέρουμε την υπηρεσία είτε στα πλαίσια συμβολαίου υποστήριξης με συγκεκριμένα συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών (SLA) (Service-level agreement)  είτε με πιο ευέλικτη μορφή και χαμηλότερο κόστος στην περίπτωση που η σημαντικότητα των συστημάτων και οι χρόνοι αντίδρασης το επιτρέπουν.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες είναι οι εξής :
 • Ετήσιο συμβόλαιο (Gold). Όπου αναλαμβάνουμε πλήρως την υποστήριξη της Μηχανογράφησης σας 24 X 7 και για τις υπηρεσίες που επιθυμείτε (δίκτυο, εφαρμογές, χρήστες).
 • Ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας – frame agreement (Silver). Όπου προαγοράζεται χρόνος υποστήριξης με τη μορφή ωρών ή επεμβάσεων και εξαντλούνται σε συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο
 • ‘Pay as you go’. Όπου αποτελεί την πιο ευέλικτη μορφή χωρίς δεσμεύσεις και συνήθως εξυπηρετεί νέες εγκαταστάσεις όπου ακόμα δεν είναι γνωστό πόσο τακτικά θα χρειάζονται οι υπηρεσίες της εταιρείας μας.

Παράλληλα για την ήδη υπάρχουσα πληροφοριακή υποδομή που διαθέτετε, έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε σύγχρονα εργαλεία IT και εξοπλισμό από τους κορυφαίους διεθνείς κατασκευαστές σε:

 • Servers, Data Centers
 • Workstations
 • Notebooks
 • Περιφερειακά Συστήματα
 • (scanners, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα κ.α)
 • Συστήματα Storage/Backup
 • Surveillance (CCTV)

Οι υπηρεσίες μας αναλυτικά

 • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις δικτύου, θέματα επιδόσεων και αναβαθμίσεων.
 • Διορθώνουμε άμεσα προβλήματα πληροφορικής και εφαρμόζουμε προληπτικά μέτρα κατά των μελλοντικών προβλημάτων πληροφορικής.
 • Ο προληπτικός σχεδιασμός περιλαμβάνει επίσης προετοιμασία για να σταματήσει κάτι όταν πάει στραβά. Για το λόγο αυτό προσφέρουμε λύσεις δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων (back up), έτσι ώστε σε περίπτωση αποτυχία, να μην χαθούν πολύτιμες πληροφορίες.
 • Μπορούμε να υποστηρίξουμε τις υποδομές πληροφορικής κάθε εταιρείας καθημερινά, ενεργούμε προληπτικά και μπορούμε να λειτουργήσουμε ως εσωτερικό τμήμα πληροφορικής για τον πελάτη.
 • Παρέχουμε σχεδιασμό δικτύων και στήνουμε την κατάλληλη υποδομή στοχεύοντας στην βελτίωση την λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και την συντήρηση του απαραίτητου εξοπλισμού σε νέες και ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις.
 • Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας, σας παρέχουν όλα τα επίπεδα υποστήριξης πληροφορικής από τα πιο απλά έως τα ποιο σύνθετα.
 • Παρέχουμε προληπτική υποστήριξη της πληροφορικής παρακολουθώντας τα συστήματα που διαθέτει η κάθε επιχείρηση έτσι ώστε να εντοπίζουμε και να αποτρέπουμε την εμφάνιση δυσλειτουργιών η οποία θα μείωνε την παραγωγικότητα της.
 • Η εγκατάσταση και διαχείριση ενός δικτύου σε ολόκληρη την εταιρεία είναι ένα κρίσιμο μέρος των δραστηριοτήτων των περισσοτέρων επιχειρήσεων. Η συντήρηση και η διαχείριση του δικτύου αποτελούν μεγάλο μέρος των εργασιών που χειριζόμαστε αποτελεσματικά.