Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λύσετε τις απορίες σας σχετικά με το κόσμο και τις τεχνολογίες του διαδικτύου, να σας προτείνουμε λύσεις και ιδέες, καθώς και με το πως οι υπηρεσίες του μπορούν να βοηθήσουν εσάς και την επιχείρηση σας

Η Διαδικτυακή μπορεί να σας συμβουλέψει από τα πρώτα βήματα της υλοποίησης της ιστοσελίδας σας και την προώθηση της μέχρι και την χάραξη οποιασδήποτε στρατηγικής που θα σας φέρει πιο κοντά στο στόχο σας.

Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες μπορούμε να σχεδιάσουμε οποιοδήποτε πλάνο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, να οργανώσουμε ηλεκτρονικά την επιχείρησή σας, τις διαφημιστικές σας καμπάνιες κ.α.

Η εμπειρία μας στην σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων που εκτελούνται διαδικτυακά, μας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε επιχειρηματικές διαδικασίες και στρατηγικές, να υποστηρίξουμε τη στρατηγική της επιχείρησής σας, καθώς και να σας κατευθύνουμε να επιλέξετε την σωστή τεχνολογική πλατφόρμα ανάλογα με τις επιδιώξεις σας.